Header Ads

Showing posts with label புரட்டாசி விரதம் இருப்பது எப்படி. Show all posts
Showing posts with label புரட்டாசி விரதம் இருப்பது எப்படி. Show all posts

புண்ணியம் தரும் புரட்டாசி சனிக்கிழமை விரதம்

September 18, 2020
புரட்டாசி மாத வழிபாட்டின் சிறப்புகள் தமிழ் மாதங்களில் ஒவ்வொரு மாதத்திற்கும் ஒவ்வொரு சிறப்புகள் உண்டு. அதில் 6 வதாக வரும் புரட்டாசி மாதம் ப...