Header Ads

Showing posts with label பொட்டுகடலை உருண்டை. Show all posts
Showing posts with label பொட்டுகடலை உருண்டை. Show all posts

உடைத்தகடலை சாப்பிடுவதால் ஏற்படும் பயன்கள்

June 28, 2020
பொட்டுக்கடலை, உடைத்தகடலை தென் இந்தியாவில் மட்டுமல்ல, வட இந்தியவிலும் அதிகம் உபயோகிக்கும் முழுப் பயறுகளில் முக்கியமானது கொண்டைக்கடலை. கொ...