Header Ads

Showing posts with label மருத்துவ குணங்கள். Show all posts
Showing posts with label மருத்துவ குணங்கள். Show all posts

கரிசிலாங்கண்ணி கீரையின் மருத்துவ பயன்கள்

December 01, 2019
கரிசிலாங்கண்ணி கீரை நன்மைகள் கரிசலாங்கண்ணி கீரைகளின் அரசி என அழைக்கபடுகிறது. இது மஞ்சள் மற்றும் வெள்ளை நிற பூக்களை வைத்து மஞ்சள் கரிசல...