Header Ads

Showing posts with label மைசூர் பருப்பு. Show all posts
Showing posts with label மைசூர் பருப்பு. Show all posts

மசூர் பருப்பின் நன்மைகள் மற்றும் பயன்கள்

June 25, 2020
மைசூர் பருப்பு மசூர் பருப்பு அல்லது மைசூர் பருப்பு என்பது ஒருவகைப் பருப்பு ஆகும். இது தென்னிந்திய சமையலில் பெரிதும் பயன்படுகிறது. இதில்...