Header Ads

Showing posts with label saaraparuppu. Show all posts
Showing posts with label saaraparuppu. Show all posts

சாரபருப்பை சாப்பிடுவதால் இவ்வளவு பலன்கள் கிடைக்குமா

July 30, 2020
சாரைப்பருப்பு சாரை பருப்பு இந்தியா முழுவதும் பயிரிடப்படுகிறது. இதன் ஓடு கடினமாகவும், உள்ளே உள்ள பருப்பு மென்மையாகவும் இருக்கும். சாரபரு...