Header Ads

Showing posts with label கேட்டை பலன்கள். Show all posts
Showing posts with label கேட்டை பலன்கள். Show all posts

கேட்டை நட்சத்திரத்தில் பிறந்தவர்களின் வாழ்க்கை அமைப்பு

June 12, 2018
கேட்டை நட்சத்திரத்தில் பிறந்தவர்களின் குணாதசியங்கள் நட்சத்திரம் : கேட்டை கேட்டை நட்சத்திரத்தின் ராசி :   விருச்சிகம் க...