Header Ads

Showing posts with label சம்பா நெல். Show all posts
Showing posts with label சம்பா நெல். Show all posts

பாரம்பரிய சம்பா அரிசியும், அவற்றின் வகைகளும்

July 23, 2020
சம்பா அரிசி சம்பா என்பது தென்னிந்தியா மற்றும் இலங்கையில் விளைவிக்கப்படும் அரிசி வகைகளாகும். இது பாஸ்மதி அரிசி போல் நீளமாக இருக்காது. தெ...