Expres Tamil: நட்சத்திரமும் கோவில்களும்

Header Ads

Showing posts with label நட்சத்திரமும் கோவில்களும். Show all posts
Showing posts with label நட்சத்திரமும் கோவில்களும். Show all posts

27 நட்சத்திரங்களும், அதற்குரிய வழிபாட்டு தலங்களும்

July 22, 2020
27 நட்சத்திரங்களும், கோயில்களும் ஜோதிடத்தில் 9 கோள்களும் 27 நட்சத்திரங்கள் உண்டு என்பது நாம் அறிந்ததே. 9 கோள்களுக்கும் தனித்தனியாக கோ...