'/>
புண்ணியம் தரும்  புரட்டாசி சனிக்கிழமை விரதம்
வியக்க வைக்கும் திருப்பதி ஏழுமலையான் அதிசயங்கள்
பிரம்ம முகூர்த்தத்தில் விளக்கேற்றி வழிபடுவதால்  கிடைக்கும் பலன்கள்
நாம் சமையலில் பயன்படுத்தும் புளியில் இவ்வளவு நன்மைகள் அடங்கியுள்ளதா
எலுமிச்சையில் அடங்கியுள்ள எண்ணற்ற மருத்துவ நன்மைகள் மற்றும் பயன்கள்
வெந்தயம் மருத்துவ பயன்கள்